Lokálne smart city riešenia
pre slovenské mesta

 

Spojili sme sa, aby sme pomohli našim mestám. Vďaka skúsenostiam zo Slovenska a zahraničia vieme mestám a obciam pomôcť zorientovať sa a vstúpiť do sveta Smart city.

Našim úsilím je ukázať, že "smart city" nie je módne slovo vzdialené slovenským reáliám, ale zahŕňa technológie, ktoré skutočne prinášajú jednoduchší, ekologickejší a lepšie zorganizovaný život v dlhodobo udržateľných mestách.

 
 
Blank_Map_Of_Slovakia fghuio.png
 
 

Do každej oblasti, ktorej sa jednotlivé riešenia venujú, vnášajú efektívnosť z pohľadu času aj nákladov, optimalizáciu procesov a schopnosť znížiť ich environmentálny dopad. Majú potenciál zlepšiť služby v meste využitím menšieho množstva vstupov a umožniť občanom využívať jeho služby jednoduchším a dostupnejším spôsobom.

Nechceme, aby spojenie „smart city“ zostalo buzzwordom, ktorý je slovenskej realite vzdialený. Vieme dokázať, že smart riešenia pre mestá znamenajú predovšetkým jednoduchší a lepšie organizovaný život v čistejšom a sebestačnejšom meste.

 

Čo to znamená Smart mesto?

 

Smart city nie je nič iné ako využitie technológií na to, aby sa život v meste zlepšil a zjednodušil. Každé mesto „páli“ niečo iné. Na začiatku každej dobrej myšlienky je „smart“ riadenie, ktoré presne identifikuje oblasti, ktoré v meste vyžadujú zlepšenie. V niektorých mestách je to predovšetkým doprava, inde odpadová problematika alebo optimalizácia využívania mestskej energie. A častokrát aj všetko naraz.

 

Celé mesto pod palcom

Predstavte si to. V jednom systéme máte pod palcom celé mesto. Kamery, hustota premávky, voľné parkovacie miesta, kvalita ovzdušia. Inteligentné svetlá svietia práve tak ako treba, múdre kontajnery sami optimalizujú zvoz a šetria rozpočet. Všetky dáta na jednom mieste, presne vidíte, koľko ste ušetrili. A môžete  sa sústrediť na ďalšie veci. 


Nabíjanie e-áut z pouličného osvetlenia všade po meste? Automatické nahlasovanie priestupkov v doprave? Alebo sa stane nehoda v centre: na jeden povel križovatky umožnia presun sanitky, vjazdy na pešiu zónu sa otvoria, svetlá sa na mieste rozsvietia naplno a sanitka s majákom je navigovaná optimálnou trasou pre takúto situáciu. Toto všetko už dnes robia technológie, ktoré vyvíjame na Slovensku.  A vôbec to nie je drahý luxus.

 

Investície sú návratné a financovanie je dostupné.

Naše systémy spolupracujú, aby spolu tvorili jeden inteligentný celok. Mať desať nespolupracujúcich systémov nie je veľmi smart. Domáci systém je zárukou najlepšej možnej podpory. Nemôžme si dovoliť zlú referenciu a sme ochotní naše systémy upraviť tak, aby presne splnili svoju úlohu práve vo vašom meste. 
 

 
 

Slovenské riešenia pre Slovenské mestá

Sme slovenské technologické firmy, ktoré vytvárajú smart riešenia.
Spojili sme sa, aby sme slovenským mestám pomohli vstúpiť do sveta smart city a umožnili vám čerpať ich benefity.
 

 
 

SYgic

Sygic Smart Mobility Platform cieli na dopravné zápchy. Centrálna navigácia a dopravný manažment optimalizujú všetky typy dopravy v meste - od áut po bicykle a verejnú dopravu. Platforma umožňuje vedeniu mesta uprednostňovať niektoré typy dopravy v určené časy. Dochádzajúci obyvatelia majú mobilnú aplikáciu, ktorá im dá optimálnu trasu kedykoľvek až k ich parkovisku.

Hlavné benefity: 
analýza a predikcia dopadu zmien infraštruktúry a zlepšenie trás verejnej dopravy, optimalizáciu zvozu odpadu, čistenia ulíc, nastavenia semafórov
Referencie: 
200 000 000 používateľov, 12 miliárd km najazdených mesačne


SEAK

SEAK Smart City je riadenie verejného osvetlenia, ktoré usporí veľa energie. Toľko, že z úspor sa zaplatí nielen samotné nové osvetlenie, ale zostane aj na ďalšie smart veci. Napríklad nabíjanie elektromobilov priamo z lampy, monitoring ovzdušia a pod.
 

Hlavné benefity:  
úspory, lepšie osvetlenie, spoľahlivá komunikácia po existujúcich elektrických kábloch
Referencie: 
Východná (SK), Letohrad (CZ), Sevilla (ES), Tel Aviv (ISR), Kiev (UA)
 


Sensoneo

Riešenia pre manažment odpadov, ktoré umožňujú mestám optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života. Riešenie kombinuje vlastné ultrazvukové senzory so sofistikovaným softvérom, čo mestám umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku.
 

Hlavné benefity: 
prehľad o stave odpadu v kontajneroch, štatistiky o rýchlosti plnenia kontajnerov a efektívnosti zvozov, optimalizácia zvozových trás, šetrenie nákladov na zvoz odpadu
Referencie: 
Nitra, Trnava, Hlohovec, Bratislava, Trenčín, Malacky, Teplička nad Váhom
 


INVIPO (ALAM)

Invipo je pružná a otvorená platforma pre integráciu smart city systémov. Softvérový mozog inteligentného mesta, ktorý zbiera dáta a z pripojených technológií a ďalších dostupných zdrojov v meste. Spájame všetko do súvislostí. 

Hlavné benefity: 
jednotná správa, optimalizovaná doprava a detekcia priestupkov
Referencie: 
Zlín (CZ), Legnica (PL), Sibiu (RO), DUbai (UAE), Izmir (TK)
 


GOspace

R&D spoločnosť zameraná na vývoj vysokokvalifikovaných riešení v rámci SmartCity, predovšetkým v oblasti statickej dopravy. Jej riešenie "SPOT" - Smart Parking Organisation Technologies - rieši prakticky všetky use-cases spojených s parkovaním, ako aj s jeho plánovaním a prevádzkovaním. 

Hlavné benefity: 
Transformácia parkovania z analógovej formy na digitálnu, efektívnejšie vynucovanie parkovacej politiky pre mestá a obce, presná navigácia na aktuálne voľné parkovacie miesto pre vodičov. 
Referencie: 
10 lokácií na Slovensku, v Čechách a v USA, pilotná prevádzka vo Švédsku, Lotyšsku a Bulharsku.
 


MYCROFT MIND

Intelligent sensor data Analytics - softvérové riešenie na zber a pokročilé spracovanie senzorových dát za využitia adaptívnych algoritmov a machine learningu. Identifikácia anomálií a trendov v nameraných datách, predikcia chovania pri spotrebe elektriny, klasifikácia spotrebiteľov podľa ich chovania.

Hlavné benefity:
Zber a pokročilé online spracovanie veľkých dat, smart metering, predikcia ako flexibilne riadiť spotrebu mesta, detekcia a segmentácia modelov nabíjania EV, identifikácia potenciálnych EV nabíjacích staníc, vyčíslenie úspor spotreby energie, 

Referencie:
ČEZ Distribuce a.s. (CZ), E.ON (CZ), PRE (CZ), Škoda Auto (CZ), Deloitte (INT)


PARKDOTS - POSAM

ParkDots je systém, ktorý vie vodiča v reálnom čase informovať o obsadenosti parkovacích miest, navigovať ich na voľné miesto a spracovať platbu za parkovanie. Mestám pomáha s implementáciou a optimalizáciou parkovacej politiky, efektívnou kontrolou úhrad za parkovné, alebo oprávnenosti parkovania.

Hlavné benefity:
rýchla a bezpečná mobilná platba parkovného na ulici aj za závorou, kontrola oprávnenosti parkovania, monitorovanie obsadenosti, rezidenčné parkovanie

Referencie: Bratislava (SK), Trenčín (SK), Nitra (SK), Prievidza (SK), Liptovský Mikuláš (SK), Dolný Kubín (SK), Amsterdam (NL), Utrecht (NL), Rotterdam (NL), Chania (GR), Hamburg (DE)


Kontaktujte nás už dnes.